Verisurf

Verisurf (www.verisurf.com) je programska oprema za računalniško podprto 3D koordinatno merjenje in preverjanje izdelkov na osnovi CAD modela (Model Based Inspection). Podpira različne 3D merilnime naprave, kot so koordinatni merilni stroji (CMM), prenosne merilne roke (PCMM) ter laserski skenerji, projektorji in sledilci. Verisurf deluje znotraj Mastercama (potrebuje Mastercam Design), vendar ima svojo bazo podatkov.

Napredna, zmogljiva in učinkovita programska oprema Verisurf je uporabna za različne aplikacije v orodjarsvtu, za vrednotenje geometrijskih oblik, merjenje dimenzij izdelkov v proizvodnji in avtomatizacijo pregledovanja izdelkov.

Verisurf poganja tudi prenosni 3D-merilnik (PCMM) Master3DGage (www.master3dgage.com), s katerim lahko hitro in vendar natančno merimo in kontroliramo izdelke in jih primerjamo s CAD modelom – direktno na CNC stroju ali kjerkoli drugje v proizvodnem procesu.

Izšla je nova verzija Verisurf 2018

Verisurf 2018 sestavljajo moduli Measure, Automate, Project, Validate, Build, Analysis in Reverse, ki za delovanje potrebujejo osnovni modul Basic. Za izboljšanje in avtomatizacijo procesov sta tukaj še Verisurf Software Development Kit (SDK) in Universal CMM, s pomočjo katerega lahko Verisurf uporabljamo na skoraj katerem koli koordinatnem merilnem stroju.

MBD (Model Based Inspection)/GD&T podatke prenesemo v Mastercam Moldplusovim CATIA vmesnikom. Poleg MBD podatkov Moldplusov CATIA vmesnik za Mastercam podpira površine, solide, poligonsko mrežo, žični model, osi, ravnine, nivoje, barve in gradnike za vrtanje. Te avtomatično prepozna Mastercamov modul za vrtanje ProDrill.

Verisurf Basic

Verisurf CADModul Basic nudi osnovno okolje in je nujno potreben za delovanje programskega paketa Verisurf. Poleg CAD sistema Mastercam Design Verisurf Basic vsebuje Verisurfov Device Interface (VDI), t.j. vmesnik, ki omogoča, da z Verisurfom povežemo in nato tudi nadzorujemo praktično katerokoli merilno napravo, vključno s stacionarnimi in prenosnimi koordinatnimi merilnim sistemi (CMMS), laserskim sledilci (Laser Trackers) in skenerji. Pomemben element modula Basic je modul MBD (Model Based Definition). Z njim računalniški model dopolnimo s kotami, oznakami, simboli, zahtevanimi tolerancami, opombami ter GD&T (Geometric dimensioning and tolerancing) oznakami.

Verisurf Measure

Verisurf MeasureModul Measure, zbirka enostavnih in prilagodljivih orodij za merjenje izdelka na osnovi delavniške risbe ali CAD modela. Z modulom Measure merimo pozicije posameznih točk ali pa oblak točk, preverjamo dimenzijsko točnost ter pravilnost in natančnost geometrijskih oblik (( primitivov: lukenj, utorov, robov, kotov) in površinskih elementov (krogla, stožec, valj)). Measure ima tudi aplikacijo za poravnavanje AutoAlign. Z njo enostavno in natančno poravnamo merjen objekt s CAD modelom. Vsebuje tudi aplikacijo za izdelavo dokumentov in poročil, ki avtomatično poveže nominalne vrednosti z dejanjskimi.

Verisurf Automate

Verisurf AutomateModul Verisurf Automate omogoča enostavnejše, hitrejše in cenovno ugodnejše programiranje in upravljanje s koordinatnimi merilnimi stroji (CMM). Omogoča preprosto online programiranje v načinu učenja ali pa hitro programiranje v standardnih CAD formatih (ACIS, AutoCAD, IGES, Inventor, KeyCreator, Mastercam, Parasolid, Rhino, Solid Edge, SolidWorks, SpaceClaim, STEP, STL in VDA) ter opcijskih CAD formatih (CATIA z FTA, Siemens NX in PTC Pro/ENGINEER Creo). Z Verisurf Automate lahko enostavno določimo področja merjenja, spreminjamo parametre in določamo zaporedje meritev. Omogoča dinamično spreminjanje merilnih točk na CAD modelih in površinah vključno z posebnimi postopki za merjenje spiralnih in radialnih površin.

Verisurf Project

Verisurf ProjectModul Project je osnovan na Verisurfovem CAD/CAM sistemu in omogoča preprosto izbiro CAD geometrije in kreiranje programov laserskih projekcij iz praktično kateregakoli CAD formata. Izkorišča prednosti tehnologije laserske projekcije in omogoča preprosto, prilagodljivo in stroškovno učinkovito proizvodnjo. Tako lahko izločimo uporabo nerodnih orodij za pozicioniranje napisov in kompozitnih sestavov plasti, kar pohitri in izboljša ponovljivost in kvaliteto procesov v proizvodnji.

Verisurf Validate

Verisurf ValidateZ modulom Verisurf Validate lahko preprosto in natančno primerjamo primarni CAD model s prevedenim modelom (npr. originalni CAD model, preveden v .stl/.step/.igs), kar omogoča hitro identifikacijo napak. Verisurf Validate pripomore k zmanjšanju izmeta zaradi napak v CAD prevodih in dosega visoke standarde v letalski industriji (Boeing D6-51991). Uporabniški vmesnik je zasnovan za hitro potrjevanje CAD modelov z nastavljivimi tolerancami potrjevanja in podpira vse najbolj razširjene CAD formate.

Verisurf Analysis

Verisurf AnalysisZ modulom Analysis na osnovi izmerjenih podatkov primerjamo in analiziramo dejansko izdelan kos z njegovim računalniškim (CAD) modelom. Rezultati primerjave so na razpolago takoj in jih lahko prikažemo številsko ali grafično v obliki nastavljive barvne lestvice. Modul vsebuje tudi orodje za izdelavo izčrpnih poročil, ki jih lahko oblikujemo po želji.

Verisurf Build

Verisurf BuildTa modul omogoča sprotni grafični prikaz odstopanj merjenega kosa od računalniškega modela. Z njim lahko sproti v realnem času primerjamo izdelek z njegovim CAD modelom – direktno na CNC stroju ali kjerkoli drugje v proizvodnem procesu.

 

 

Verisurf Reverse

Verisurf ReverseReverse je programska oprema za povratno inženirstvo (Reverse Engineering), izdelavo računalniškega 3D modela na osnovi posnetega fizičnega objekta. Objektu posnamemo zunanjo površino s poljubnim skenerjem. Z orodji, ki so na razpolago v Verisurf Reverse konstruiramo gladke, natančne površine kot tudi osnovne površinske elemente, (ravnina, krogla, stožec, valj) in tako dobimo natančen računalniški model posnetega objekta.

Verisurf Software Development Kit (SDK)

Verisurf SDKVerisurf SDK je na voljo od različice Verisurf 2017 in zagotavlja prilagodljivo programsko okolje za kreiranje prilagojenih aplikacij v metrologiji, ki omogočajo avtomatizacijo proizvodnje. Z SDK orodjem se lahko poenostavi, pohitri in olajša zapletene procese, ki jih lahko drugače upravljajo samo izkušeni metrologi. Z avtomatizacijo se izboljša učinkovitost procesov merjenja, odpravijo se napake, zmanjšajo stroški pri usposabljanju in hkrati omogoči uporabnikom z manj znanja o procesih metrologije, opravljati bolj zapletene naloge merjenja.

Universal CMM – Koordinatni merilni stroji

Verisurf Universal CMMJe Verisurfova programska rešitev, ki omogoča brezhibno komunikacijo med modulom Verisurf Automate in priljubljenimi CMM kontrolerji in merilnimi glavami. Universal CMM odpravi potrebe po dolgotrajni in dragi posodobitvi krmilnikov, kajti najpogosteje je namestitev in prilagoditev programske opreme vse, kar je potrebno narediti. To pomeni, da se lahko še naprej uporablja trenutna programska oprema in programi meritev, kar omogoča lažji prehod na Verisurfovo programsko opremo, pri čemer Universal CMM uporablja obstoječo bazo podatkov popravkov (error map files) in jih uporabi pri popravljanju napak med merjenjem. Med drugim deluje na Brown & Sharpe, DEA, Leitz, Mitutoyo, Wenzel, & Nikon (LK) koordinatnih merilnih strojih in Renishaw, Tesa, & Leitz merilnih glavah.

Orodjarstvo
V orodjarstvu je Verisurf uporaben za hitrejše konstruiranje orodij, za pregled geometrije in dimenzij orodja in za ustvarjanje varnostnih kopij preizkušenih orodij.

Zagotavljanje kakovosti / kontrola kvalitete
Proizvodna podjetja morajo zagotoviti, da njihov proces in narejeni izdelki zadostijo ustreznim standardom kakovosti, predpisom in normam. Le na ta način si lahko zagotovijo dolgoročno uspešno poslovanje. Verisurf ponuja orodja, ki na osnovi računalniškega modela (Model Based Definition (MBD) že med samim procesom načrtovanja izdelka, kakor tudi kasneje v proizvodnji, omogočajo učinkovit nadzor kvalitete. Verisurf poskrbi tudi za izdelavo dokumentacije in poročil. Verisurf omogoča, da naredite pregled izdelka v nekaj minutah, namesto da za to porabite nekaj ur ali celo dni.

Obratno inženirstvo (Reverse Engineering)
Obratno inženirstvo je postopek, ki nam omogoča pretvorbo realnih modelov v računalniško obliko. Osnova za izdelavo računalniškega modela je posnetek, digitalizacija fizičnega objekta s skenerjem, ki ga nato z računalniškim programom, kot je recimo Verisurf Reverse, spremenimo v površinski računalniški model. Izdelavo računalniškega modela rabimo ponavadi takrat, ko želimo ta model spremnjati. Če rabimo samo kopijo modela se lahko pogosto zadovoljimo samo z STL modelom (datoteko).

Lasersko projeciranje
Pozicioniranje velikega in težkega surovca na CNC obdelovalnem stroju je lahko zamudno opravilo. Pomagamo si lahko z laserjem, ki hitro in natančno projecira pot orodja na surovec.

Kontakt

Camincam d.o.o.
Pohorska cesta 31, 2380 Slovenj Gradec
Tel.: 0288 29 214, Fax.: 0590 29 214
GSM.: 040 296 291

O nas

Ukvarjamo se z računalniško podprtimi tehnologijami (CAD/CAM/CNC/DNC) in njihovim uvajanjem v proizvodnjo.